Nyheter

Årsmöte Lördag 13 juli 2019


Ordinarie årsmöte Föreningen Lilla Arkösundet hålls 13 juli kl 11 hos Mats Johansson, Sundet, Arkö. Alla medlemmar välkomna, kallelse skickas ut i början av juni. 

Kaffe till självkostnadspris (20 kr)

Protokoll från årsmötet 2018

Protokoll från årsmötet 2017

Protokoll från Årsmötet 2016


Årsmöte 9 juli 2016 kl 11


Ordinarie årsmöte för Föreningen Lilla Arkösundet hålls 9  juli 2016 hos Mats Johansson, Sundet, Arkö. Alla medlemmar är välkomna. Kaffe till självkostnadspris.
Årsmöte 12 juli 2014


Årsmötet 2014 dominerades av redovisningen av gångna höstens restaurering och grävning av Sundet. Kanalen grävdes i november 2013 


Den planerade grävningen av Sundet genomfördes mellan 6 och 25 november. Arbetet gick bra.

Föreningen anlitade Viktor Hellberg som huvudentreprenör och ägare av pråmen. Han anlitade i sin tur Inge Gustavsson som grävmaskinist. Arbetet utfördes inom ramen för Länsstyrelsens tillstånd, vilket innebär att grävningen började vid första kröken räknat från södra inloppet (mot Arkösund). De grävda delarna av Sundet håller nu önskvärt djup och förhoppningsvis ökar genomströmningen så att en del av det lösa slam och de tångrester som ligger i inloppet kan spolas ut. 


För att skydda lagunen mot grumling lades en läns av fiberduk längs kanalen under hela arbetstiden. Massorna är upplagda längs kanten på ungefär samma ställen som tidigare.


Hela kostnaden täcks av föreningens befintliga kassa och finansieringen har alltså helt och hållet skett genom medlemsavgifterna. Ett 30-tal av föreningens drygt 100 medlemmar löste ett tioårigt medlemskap, vilket gjorde att vi fick ihop den summa som krävdes inför grävningen.


Maila info@lillaarkosundet.se för mer information.