Nyheter

Årsmöte Lördag 8 juli 2017

 

Ordinarie årsmöte Föreningen Lilla Arkösundet hålls 8 juli 2017 hos Mats Johansson, Sundet, Arkö. Alla medlemmar välkomna, kallelse skickas ut i april / maj.

Kaffe till självkostnadspris (20 kr).

Protokoll från Årsmötet 2016

 

 

Årsmöte 12 juli 2014

 

Årsmötet 2014 dominerades av redovisningen av gångna höstens restaurering och grävning av Sundet.

 

Årsmöte 9 juli 2016 kl 11

 

Ordinarie årsmöte för Föreningen Lilla Arkösundet hålls 9 juli 2016 hos Mats Johansson, Sundet, Arkö. Alla medlemmar är välkomna. Kaffe till självkostnadspris.

 

 

 

Kanalen grävdes i november 2013

 

Den planerade grävningen av Sundet genomfördes mellan 6 och 25 november. Arbetet gick bra.

Föreningen anlitade Viktor Hellberg som huvudentreprenör och ägare av pråmen. Han anlitade i sin tur Inge Gustavsson som grävmaskinist. Arbetet utfördes inom ramen för Länsstyrelsens tillstånd, vilket innebär att grävningen började vid första kröken räknat från södra inloppet (mot Arkösund). De grävda delarna av Sundet håller nu önskvärt djup och förhoppningsvis ökar genomströmningen så att en del av det lösa slam och de tångrester som ligger i inloppet kan spolas ut.

 

För att skydda lagunen mot grumling lades en läns av fiberduk längs kanalen under hela arbetstiden. Massorna är upplagda längs kanten på ungefär samma ställen som tidigare.

 

Hela kostnaden täcks av föreningens befintliga kassa och finansieringen har alltså helt och hållet skett genom medlemsavgifterna. Ett 30-tal av föreningens drygt 100 medlemmar löste ett tioårigt medlemskap, vilket gjorde att vi fick ihop den summa som krävdes inför grävningen.

 

Maila info@lillaarkosundet.se för mer information.