Nyheter

Årsmöte Lördag 11 juli 2020


Ordinarie årsmöte Föreningen Lilla Arkösundet hålls 11 juli kl 11 hos Mats Johansson, Sundet, Arkö. Alla medlemmar välkomna, kallelse skickas ut i början av juni. 


OBS! Med tanke på rådande Coronasituation uppmanar vi mötesdeltagarna att ta med egna stolar och eget kaffe, så att vi kan sprida ut oss på gräsmattan. I händelse av regn får vi klä oss därefter. Våra årsmöten brukar vara trevliga tillställningar med färre än 50 deltagare. 

Årsmöte Lördag 13 juli 2019


Ordinarie årsmöte Föreningen Lilla Arkösundet hålls 13 juli kl 11 hos Mats Johansson, Sundet, Arkö. Alla medlemmar välkomna, kallelse skickas ut i början av juni. 

Kaffe till självkostnadspris (20 kr)

Protokoll från årsmötet 2018

Protokoll från årsmötet 2017

Protokoll från Årsmötet 2016Kanalen grävdes i november 2013 


Den planerade grävningen av Sundet genomfördes mellan 6 och 25 november. Arbetet gick bra.

Föreningen anlitade Viktor Hellberg som huvudentreprenör och ägare av pråmen. Han anlitade i sin tur Inge Gustavsson som grävmaskinist. Arbetet utfördes inom ramen för Länsstyrelsens tillstånd, vilket innebär att grävningen började vid första kröken räknat från södra inloppet (mot Arkösund). De grävda delarna av Sundet håller nu önskvärt djup och förhoppningsvis ökar genomströmningen så att en del av det lösa slam och de tångrester som ligger i inloppet kan spolas ut. 


För att skydda lagunen mot grumling lades en läns av fiberduk längs kanalen under hela arbetstiden. Massorna är upplagda längs kanten på ungefär samma ställen som tidigare.


Hela kostnaden täcks av föreningens befintliga kassa och finansieringen har alltså helt och hållet skett genom medlemsavgifterna. Ett 30-tal av föreningens drygt 100 medlemmar löste ett tioårigt medlemskap, vilket gjorde att vi fick ihop den summa som krävdes inför grävningen.


Maila info@lillaarkosundet.se för mer information.