Hem

Kanalen mellan Hästö, Aspö och Arkö –

en del av Kung Valdemars Segelled

 

 

 

Sundet grävdes 1995 och 2013

 

Senaste grävningen av Lilla Arkösundet genomfördes i november 2013. Arbetet gick enligt planerna och redovisades till Länsstyrelsen och kommunen. Grävningen 2013 var den första restaureringen av Sundet som genomfördes sedan den stora restaureringen gjordes 1995.

Vår förhoppning är att kanalen ska vara farbar i minst 15 år, med ett djup på 1,6 meter vid normalvattenstånd, innan nästa underhållsgrävning behöver göras.

 

Föreningen Lilla Arkösundet har cirka 100 medlemmar. Grävningen finansierades uteslutande med medlemsavgifter och vi bygger nu upp ett kapital för att bekosta framtida underhållsarbeten.

 

Föreningen klipper vass, rensar bottenvegetation i själva kanalen och stakar årligen ut farleden genom Sundet.

 

Vi hälsar alla båtfarare som använder Sundet välkomna som medlemmar för att stödja vårt arbete.

 

Styrelsen

 

Genom ordf

 

Lars Krögerström

 

(foto: Rune Eriksson och Lars Krögerström)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Arkösundet erbjuder en lugn och säker väg till badvikar och öar i yttre skärgården. Kajakpaddlare och småbåtsägare njuter dessutom gärna av naturupplevelsen och fågellivet på den stilla vägen ut mot havet.

 

1995 bildades intresseföreningen Lilla Arkösundet som verkar för att hålla kanalen öppen för genomfart.

 

I skärgården finns inga tullavgifter, men bidrag från öbor, turister, sommargäster och sponsorer är nödvändiga för underhåll av Lilla Arkösundet.

 

Vill du bli medlem eller ge ett bidrag för att stötta vår verksamhet tar vi tacksamt emot det på: Plusgiro: 33 34 64 - 6

Årsavgiften är för närvarande 250 kr.

 

 

 

Maila info@lillaarkosundet.se för mer information.