Hem

Lilla Arkösundet

kanalen mellan Arkö, Hästö och Aspö

Lilla Arkösundet -

en del av Kung Valdemars Segelled

Lilla Arkösundet erbjuder en lugn och säker väg till badvikar och öar i yttre skärgården. Kajakpaddlare och småbåtsägare njuter dessutom gärna av naturupplevelsen och fågellivet på den stilla vägen ut mot havet. 


Senaste grävningen av Lilla Arkösundet genomfördes i november 2013, det var den första restaureringen av Sundet som genomfördes sedan den stora restaureringen 1995.

Förhoppningen är att kanalen ska vara farbar i minst 15 år, med ett djup på 1,6 meter vid normalvattenstånd, innan nästa underhållsgrävning behöver göras.


Föreningen Lilla Arkösundet har cirka 100 medlemmar. Grävningarna har helt finansierats med medlemsavgifter och vi bygger nu upp ett kapital för att bekosta framtida underhållsarbeten. 


Föreningen klipper vass, rensar bottenvegetation i själva kanalen och stakar årligen ut farleden genom Sundet.


Vi hälsar alla båtfarare som använder Sundet välkomna som medlemmar för att stödja vårt arbete!


Vill du bli medlem eller ge ett valfritt bidrag för att stötta vår verksamhet tar vi tacksamt emot det på: 

Plusgiro: 33 34 64 - 6 

Swish nr 123 516 42 72.

Årsavgiften är för närvarande 250 kr.

123 516 42 72

Årsmöte Lördag 13 juli 2024


Ordinarie årsmöte för Föreningen Lilla Arkösundet hålls 13 juli kl 11 hos Mats Jonsson, Sundet, Arkö.


Alla medlemmar är välkomna, kallelse skickas ut i början av juni. Upplev Lilla Arkösundet på 1 minut

Varmt välkomna på en tur genom Lilla Arkösundet

och Tack för Din hjälp att hålla kanalen öppen!