Hem

123 516 42 72

 


Lilla Arkösundet erbjuder en lugn och säker väg till badvikar och öar i yttre skärgården. Kajakpaddlare och småbåtsägare njuter dessutom gärna av naturupplevelsen och fågellivet på den stilla vägen ut mot havet. 


1995 bildades intresseföreningen Lilla Arkösundet som verkar för att hålla kanalen öppen för genomfart.


I skärgården finns inga tullavgifter, men bidrag från öbor, turister, sommargäster och sponsorer är nödvändiga för underhåll av Lilla Arkösundet.


Vill du bli medlem eller ge ett valfritt bidrag för att stötta vår verksamhet tar vi tacksamt emot det på:                    Plusgiro: 33 34 64 - 6 eller Swish nr 123 516 42 72.

Årsavgiften är för närvarande 250 kr.

Årsmöte lördag 10 juli 2021

Ordinarie årsmöte Föreningen Lilla Arkösundet hålls 10 juli kl 11 hos Mats Jonsson, Sundet, Arkö. Alla medlemmar är välkomna, kallelse skickas ut i början av juni.


OBS! Med tanke på rådande Coronasituation uppmanar vi mötesdeltagarna att ta med egna stolar och eget kaffe, så att vi kan sprida ut oss på gräsmattan. I händelse av regn får vi klä oss därefter. Våra årsmöten brukar vara trevliga tillställningar med färre än 50 deltagare.Sundet grävdes 1995 och 2013


Senaste grävningen av Lilla Arkösundet genomfördes i november 2013. Arbetet gick enligt planerna och redovisades till Länsstyrelsen och kommunen. Grävningen 2013 var den första restaureringen av Sundet som genomfördes sedan den stora restaureringen gjordes 1995.

Vår förhoppning är att kanalen ska vara farbar i minst 15 år, med ett djup på 1,6 meter vid normalvattenstånd, innan nästa underhållsgrävning behöver göras.


Föreningen Lilla Arkösundet har cirka 100 medlemmar. Grävningen finansierades uteslutande med medlemsavgifter och vi bygger nu upp ett kapital för att bekosta framtida underhållsarbeten. 


Föreningen klipper vass, rensar bottenvegetation i själva kanalen och stakar årligen ut farleden genom Sundet.


Vi hälsar alla båtfarare som använder Sundet välkomna som medlemmar för att stödja vårt arbete.


Styrelsen


Genom ordf 


Lars Krögerström 


(foto: Rune Eriksson och Lars Krögerström)
Kanalen mellan Hästö, Aspö och Arkö –

en del av Kung Valdemars Segelled