Intresseföreningen

Lilla Arkösundet

kanalen mellan Arkö, Hästö och Aspö

Intresseföreningen


Intresseföreningen Lilla Arkösundet bildades 1995 för att öppna upp kanalen för genomfart.

Föreningens medlemmar har sedan dess idogt arbetat med att hålla kanalen i trim. Vassen längs kanalens kanter skärs 2 ggr/år för fortsatt framkomlighet. Arbete görs med att markera leden och informera båtägare om fartbegränsningen (inga svallvågor!) för att undvika igenslamning.


Idag består föreningen av ett 90-tal medelemmar. Det välbesökta årsmötet hålls den 2:a lördagen i juli varje år.


Maila gärna för frågor kring Lilla Arkösundet, sponsring, medlemsskap i intresseföreningen m.m:


info@lillaarkosundet.se


eller ring:

Ordförande Lars Krögerström 0703-99 74 02


Årsmöte Lördag 13 juli 2024

Ordinarie årsmöte Föreningen Lilla Arkösundet hålls   13 juli 2024 hos Mats Jonsson, Sundet, Arkö. Alla medlemmar är välkomna, kallelse skickas ut i början av juni.