Intresseföreningen

Intresseföreningen

Intresseföreningen Lilla Arkösundet bildades 1995 för att öppna upp kanalen för genomfart. Med hjälp av bidrag från medlemmar och övriga intresserade rensades kanalen till 8 meters bredd och 1,5 meters djup.

När föreningen firade 10-års jubileum 2005 kom landshövding Björn Eriksson och klippte det blågula bandet vid kanalens mynning.


Föreningens medlemmar har sedan dess idogt arbetat med att hålla kanalen i trim.  Vassen längs kanalens kanter skärs 3-4 ggr/år för fortsatt framkomlighet. Arbete görs med att markera leden och informera båtägare om fartbegränsningen (inga svallvågor!) för att undvika igenslamning. Läs mer under "Hem" om det stora underhållsarbetet som planeras 2013.


Idag består föreningen av ett 90-tal medelemmar. Det välbesökta årsmötet hålls den 2:a lördagen i juli varje år.


Maila gärna för frågor kring Lilla Arkösundet, sponsring, medlemsskap i intresseföreningen m.m:


info@lillaarkosundet.se


eller ring:

Ordförande Lars Krögerström 0703-99 74 02


Maila info@lillaarkosundet.se för mer information.